کولبر - شرح آنلاین
وزیر کشور: با توجه به امکانات غرب کشور اشتغال پایدار اهالی منطقه تامین شود ۰۳ دی ۱۳۹۸
برای مقابله با پدیده کولبری در غرب کشور؛

وزیر کشور: با توجه به امکانات غرب کشور اشتغال پایدار اهالی منطقه تامین شود

وزیر کشور از دبیر شورای امنیت پایدار شرق و غرب کشور خواست تا بررسی‌های لازم و کارشناسی برای رسیدن به راهکارهای عملیاتی ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزنشین انجام شود.