گرسنگی - شرح آنلاین
بیش از ۸۲۰ میلیون نفر در جهان از گرسنگی رنج می‌برند ۲۱ خرداد ۱۳۹۹
دبیرکل سازمان ملل متحد:

بیش از ۸۲۰ میلیون نفر در جهان از گرسنگی رنج می‌برند

دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد که در حال حاضر بیش از ۸۲۰ میلیون نفر در جهان از گرسنگی رنج می برند و ویروس کرونا هم به این شرایط دامن زده است.