گروه حیران - شرح آنلاین
کنسرت دف نوازی و بربط نوازی گروه حیران + عکس ۰۵ مرداد ۱۳۹۸

کنسرت دف نوازی و بربط نوازی گروه حیران + عکس

شرح آنلاین - کنسرت دف نوازی و بربط نوازی گروه هنری حیران در تبریز برگزار شد.