گفتگوی دینی ایران و کره جنوبی - شرح آنلاین
برگزاری هفتمین دور گفت‌وگوی دینی ایران و کره‌جنوبی ۱۱ آذر ۱۳۹۷

برگزاری هفتمین دور گفت‌وگوی دینی ایران و کره‌جنوبی

هفتمین دور گفت‌وگوی دینی ایران و کره‌جنوبی با عنوان «دین و محیط زیست»، ۱۴ آذرماه به میزبانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌شود.