اندیشکده ترند سال ۱۴۰۰ با هدف ارتقای جایگاه شهر تبریز به عنوان دروازه سیاست خارجی ایران از گذشته تاکنون در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های مسئولان ارشد کشوری ایجاد شد. این اندیشکده که وابسته به پایگاه خبری شرح آنلاین است و به عنوان بخش مطالعاتی و پژوهشی آن فعالیت دارد، به دلیل همسایگی ایران با کشورهای حوزه قفقاز و آناتولی از نظر قرابت های تاریخی، فرهنگی، زبانی، دینی و مذهبی تلاش دارد با ارایه تصویری شفاف تر از مشکلات و فرصت های موجود بین دولت ها یاریگر دلسوزان در حفظ دوستی ها، تثبیت مناسبات موجود و توسعه روابط در آینده کشورها باشد.

ماموریت ها

  • کمک به رفع موانع توسعه روابط دوستانه بین ایران، کشورهای حوزه قفقاز و ترکیه
  • شناسایی و پیشنهاد فرصت های همکاری فی مابین کشورهای هدف
  • تاثیرگذاری بر روند سیاست خارجی ایران در روابط با کشورهای حوزه قفقاز و ترکیه
  • اجرای پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی در موضوعات مرتبط با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اصل حسن همجواری
  • رصد و دیده بانی اخبار تاثیرگذار بر روابط بین الملل در حوزه کشورهای هدف
  • طراحی چشم انداز، سناریو و راهبرد
  • تهیه گزارش های پیش بینی و بولتن
  • مقابله با تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف
  • توسعه همکاری های بین اندیشکده ای و موسسات مطالعاتی و تحقیقاتی در کشورهای حوزه قفقاز و ترکیه