فعال حوزه سلامت تبریز گفت: وجود پارلمان هاى محلى شهر و روستا و انتخاب اعضاى شورا توسط مردم یکى از مهم ترین مصادیق دموکراسى و از دستاوردهاى ارزشمند انقلاب اسلامى محسوب مى شود. به گزارش پایگاه خبری شرح آنلاین، دکتر على دلکش به مناسبت روز بزرگداشت شوراهاى اسلامى گفت: وجود پارلمان هاى محلى شهر و […]

فعال حوزه سلامت تبریز گفت: وجود پارلمان هاى محلى شهر و روستا و انتخاب اعضاى شورا توسط مردم یکى از مهم ترین مصادیق دموکراسى و از دستاوردهاى ارزشمند انقلاب اسلامى محسوب مى شود.

به گزارش پایگاه خبری شرح آنلاین، دکتر على دلکش به مناسبت روز بزرگداشت شوراهاى اسلامى گفت: وجود پارلمان هاى محلى شهر و روستا و انتخاب اعضاى شورا توسط مردم یکى از مهم ترین مصادیق دموکراسى و از دستاوردهاى ارزشمند انقلاب اسلامى محسوب مى شود.

وى افزود: شوراى شهر، نهاد مقدسى است و طبیعتا مکان مقدس جاى نمایندگانى پاکدست و متخصص است.

وى با اشاره به جریانات اخیر شوراى اسلامى کلانشهر تبریز با بیان اینکه این اتفاقات در شان تبریز نیست ابراز کرد: امیدوارم در انتخابات آتى، کسانى وارد شوراى شهر تبریز شوند که از تخصص و تعهد کامل برخوردار بوده و لغزشى نداشته باشند.

این فعال حوزه سلامت تبریز از کاندیداها و جریانات مختلف سیاسى خواست که از تخریب یکدیگر پرهیز کرده و پس از ارائه برنامه هاى عملیاتى خود، قضاوت در مورد عملکردشان را به مردم واگذارند.