شرح آنلاین - سرکنسول کشورمان در جمهوری خودمختار نخجوان گفت: امیدواریم در آینده شاهد توسعه همه جانبه روابط سه کشور جمهوری اسلامی ایران، جمهوری ترکیه و جمهوری آذربایجان باشیم.

دکترسیداحمد حسینی در دیدار با سرکنسول ترکیه در جمهوری خود مختار نخجوان که در محل کنسولگری کشورمان در نخجوان انجام شد ضمن بیان این مطلب درخصوص نحوه همکاری با جمهوری خود مختار نخجوان در بخش هایی چون فعالیت های تجاری، تردد شهروندان، گردشگری و غیره نیز بررسی های لازم  را با همتای ترکیه ای خود انجام داد.

در این دیدار مسائل مختلف از جمله تحولات سوریه و نیز مسائل دو جانبه ایران و ترکیه در بخشهایی مانند حمل و نقل، فعالیت تجار، دانشجویان و مسائل گمرکی با محمدامین کراز مورد بحث قرار گرفت.