بخشدار مرکزی هشترود گفت: به خاطر کمبود اب شرب وگرمای هوا روستاییان در مصرف اب اشامیدنی نهایت دقت وصرفه را مد نظر قرار دهند.

به گزارش خبرنگار شرح آنلاین در هشتود، رقیه زارعی بخشدار بخش مرکزی هشترود با حضور مدیریت و عوامل آب فاضلاب شهرستان،دهیاری و اهالی محترم در بررسی کمبود آب شرب و راهکار مناسب در خصوص مصرف بهینه و استفاده مشترکین به طور یکسان و مستمر از آب شرب اختصاص یافته به تعداد مشترکین تحت پوشش روستای آغبلاغ مهمان هشترود تاکید کرد:

میزان مصرف آب ازابتدای خرداد ماه به صورت چشمگیر افزایش یافته به طوری که حجم مخازن ذخیره آب شرب به شدت کاهش یافته ودرصورت ادامه این روند و افزایش میزان مصرف شاهد افت شدید فشار وقطعی آب درروستاها خواهیم شد

وی اضافه کرد:لذاباتوجه به محدویت منابع تولید آب لازم است کلیه مشترکین محترم به رعایت الگوی مصرف و صرفه جویی درمصرف آب اقدام، وازشست وشوهای غیرضروری وآبیاری باغچه ها وباغات باآب شرب جدا خوداری نمایند،