فرماندار شهرستان خوی گفت: با توجه به تصمیم دو کشور ایران و ترکیه مبنی بر افزایش مبادلات تجاری، این مسیر میتواند از طریق پایانه رازی نقش مهمی در رسیدن به تصمیم دو کشور ایفا نماید.

امیرتیموری در گفت و گو با خبرنگار شرح آنلاین در خوی با اشاره به اهمیت احداث اتوبان خوی- قطور- رازی اظهار داشت: این محور یکی از مهم‌ترین و استراتژیک ترین محورهای استان به لحاظ ارتباط با کشور ترکیه میباشد.

وی در ادامه به وجود بناهای تاریخی در این محور اشاره کرد و افزود: باید تدبیری اتخاذ شود تا بدون هیچ آسیبی به آثار تاریخی پروژه احداث خوی-قطور-رازی اجرا شود.