المیزان - شرح آنلاین
تشکیل پایگاه فکری تهاجمی را از علامه طباطبایی یاد بگیریم 24 آبان 1402
رهبر انقلاب:

تشکیل پایگاه فکری تهاجمی را از علامه طباطبایی یاد بگیریم

اعضای ستاد برگزاری کنگره بین المللی بزرگداشت علامه طباطبایی با رهبر انقلاب دیدار کردند.