اوایل هفته جاری - شرح آنلاین
طوفان عظیم شن عربستان سعودی و قطر را درنوردید ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
اوایل هفته جاری؛

طوفان عظیم شن عربستان سعودی و قطر را درنوردید

اوایل هفته جاری برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و قطر شاهد وزش طوفان عظیم شن بودند.