جودوکار ایرانی - شرح آنلاین
جودوکار ایرانی در آلمان، پرچم ترکیه در تبریز و سوالات بی‌جواب 13 آبان 1398

جودوکار ایرانی در آلمان، پرچم ترکیه در تبریز و سوالات بی‌جواب

مهر، شرح آنلاین - نشانه‌های روزهای اخیر زیاد امیدوارکننده نیست. آنها را در حد یک نشانه می‌گیریم. اما نشانه‌ها وقتی زیاد شوند دیگر نشانه نیستند. اتفاق‌اند.