حوزه سرمایه انسانی - شرح آنلاین
مدرک تحصیلی کارمندان دولت چیست؟ 18 خرداد 1398

مدرک تحصیلی کارمندان دولت چیست؟

شرح آنلاین - از مجموع بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار کارمندی که در دستگاه‌های اجرایی ایران فعالیت می‌کنند، حدود ۷۹۰ هزار نفر کمتر از لیسانس و ۱۵۰ هزار نفر زیر دیپلم هستند.