خط آهن جمهوری آذربابجان به پارس‌آباد - شرح آنلاین
آغاز عملیات اجرایی اتصال خط آهن جمهوری آذربابجان به پارس‌آباد 26 اردیبهشت 1398

آغاز عملیات اجرایی اتصال خط آهن جمهوری آذربابجان به پارس‌آباد

اردبیل، مهر، (شرح آنلاین) - استاندار اردبیل از آغاز عملیات اجرایی اتصال خط آهن جمهوری آذربابجان به پارس‌آباد در شمال این استان توسط طرف آذری خبر داد.