روسا - شرح آنلاین
دشمن امروز به میزان تهدیدهایش هزینه‌ ‌می‌دهد 09 اردیبهشت 1398

دشمن امروز به میزان تهدیدهایش هزینه‌ ‌می‌دهد

صداوسیما، (شرح آنلاین) فرمانده نیروی قدس سپاه: آمریکا و همدستانش بدانند که امروز ایران از نظر نظامی و امنیتی به بلوغ بالایی رسیده است