فرازمینی ها - شرح آنلاین
کشف نشانه‌های حیات در سیاره زهره 25 شهریور 1399

کشف نشانه‌های حیات در سیاره زهره

یک گروه بین‌المللی از پژوهشگران در بررسی مشترکی توانستند نشانه‌هایی مبنی بر وجود حیات را در سیاره زهره کشف کنند.