مابه التفاوت افزایش حقوق - شرح آنلاین
مابه التفاوت حقوق فروردین بازنشستگان در خرداد پرداخت می شود 25 اردیبهشت 1398

مابه التفاوت حقوق فروردین بازنشستگان در خرداد پرداخت می شود

فارس، (شرح آنلاین) - معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی در خصوص زمان پرداخت مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین مستمری بگیران تامین اجتماعی گفت: در خرداد مابه التفاوت فروردین پرداخت می شود.