مدیرعامل سازمان عمران شهرداری تبریز - شرح آنلاین
اهتمام شهرداری تبریز برای اتمام پروژه مسیر دسترسی غربی ورزشگاه یادگار امام (ره) 10 آذر 1397

اهتمام شهرداری تبریز برای اتمام پروژه مسیر دسترسی غربی ورزشگاه یادگار امام (ره)

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری تبریز گفت: سعی داریم تا برگزاری اولین بازی خانگی تیم تراکتور سازی تبریز پروژه مسیر دسترسی غربی ورزشگاه یادگار امام (ره) به بهره برداری برسد.