مزایا - شرح آنلاین
جزئیات حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۸ ۱۷ فروردین ۱۳۹۸

جزئیات حقوق و مزایای کارگران در سال ۹۸

مهر ، ( شرح آنلاین) - جزئیات میزان حقوق و مزایای کارگران و کارکنان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی برای سال ۹۸ اعلام شد.