مقامات قضایی - شرح آنلاین
موجودات فرازمینی با آمریکا و اسرائیل تماس داشته‌اند! 19 آذر 1399
یک مقام فضایی رژیم صهیونیستی مدعی شد:

موجودات فرازمینی با آمریکا و اسرائیل تماس داشته‌اند!

یکی از مقامات فضایی سابق رژیم صهیونیستی در مصاحبه‌ای مدعی شده است که موجودات فضایی با آمریکا و اسرائیل، تماس مخفیانه داشته‌اند.