نفت مسجد سلیمان - صفحه 2 از 2 - شرح آنلاین
تراکتور با روانشناس مسجد سلیمانی ها خاموش می شود؟ 16 بهمن 1397

تراکتور با روانشناس مسجد سلیمانی ها خاموش می شود؟

( شرح آنلاین )- تراکتور سازی فردا در حالی به مصاف نفت مسجد سلیمان می رود که چند روز پیش مسجد سلیمانی ها برای آمادگی روحی مقابله با تراکتور سازی از یک روانشناس کمک گرفتند.