وضعیت مرزبانان ربوده شده - شرح آنلاین
سرنوشت مرزبانان ربوده شده / بازگشت مرزبانان به کشور 26 اسفند 1397

سرنوشت مرزبانان ربوده شده / بازگشت مرزبانان به کشور

میزان ،(شرح آنلاین ) - فرمانده مرزبانی کشور با تشریح وضعیت مرزبانان ربوده شده گفت: مجدانه پیگیر بازگشت مرزبانان به کشور هستیم.