پادشاهی عربستان - شرح آنلاین
پادشاهی عربستان بزودی سرنگون خواهد شد 23 فروردین 1398

پادشاهی عربستان بزودی سرنگون خواهد شد

مهر ، (شرح آنلاین) - یکی از معارضان سعودی با انتشار یک پست توئیتری تاکید کرد که نظام پادشاهی عربستان نیز به زودی ساقط خواهد شد.