پرداخت رشوه - شرح آنلاین
قاچاقیان سوخت به پرداخت ۱۴۰۰ میلیارد ریال محکوم شدند 25 اسفند 1397

قاچاقیان سوخت به پرداخت ۱۴۰۰ میلیارد ریال محکوم شدند

میزان ، (شرح آنلاین) - رئیس دادگاه انقلاب یزد گفت: شرکت موسوم به پترو ایساتیس جم بابت قاچاق سوخت به پرداخت ۱۴۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.