کابل - شرح آنلاین
ترکیه: طالبان برای راه‌اندازی فرودگاه کابل از ما درخواست کمک کرده است ۰۹ شهریور ۱۴۰۰

ترکیه: طالبان برای راه‌اندازی فرودگاه کابل از ما درخواست کمک کرده است

وزیر خارجه ترکیه گفت که گروه طالبان از این کشور برای راه‌اندازی فرودگاه کابل درخواست کمک کرده است.