کاپیتان تراکتور - شرح آنلاین
برخی از بازیکنان در حد نام تراکتور نیستند 07 اردیبهشت 1400
کاپیتان سابق تراکتور:

برخی از بازیکنان در حد نام تراکتور نیستند

کاپیتان سابق تراکتور گفت: برخی از بازیکنان در حد نام تراکتور نیستند و امروز برابر پاختاکور فقط به دنبال کسب یک امتیاز بودند و عملکرد خوبی نداشتند.