( شرح آنلاین)- گوهر خیر اندیش برای تجلیل از بازیگران و نقش آفرینان فیلم 23 نفر روی سن رفت و حرف های کمتر گفته ای را بیان کرد.

گوهر خیر اندیش در مراسم تجلیل از فیلم ۲۳ نفر در خصوص ادای احترام به یکی از اسرای نقش آفرین این فیلم گفت: دیگر وی را نخواهیم بوسید.

وی اظهار داشت : در شهر یزد در تجلیل از ایشان او را بوسیدم ولی قاضی شهر یزد کامل توجیهم نمود.

گوهر خیراندیش افزود : با حکم ۲ سال حبس تعلیقی و ۷۴ ضربه شلاق و چزای نقدی کامل توجیه شده ام.

وی در خاتمه صحبت های خود پس از تجلیل از کارگردان و عوامل این فیلم گفت : از دور تک تک عزیزان را می بوسم و سر تعظیم در مقابلشان فرود می آورم.