شرح آنلاین - مخاطبان شرح آنلاین با شرکت در نظر سنجی این پایگاه خبری برد ایران با اختلاف یک گل از چین را پیش بینی کردند.

نظر سنجی شرح آنلاین که از دیروز آغاز شده بود با مشارکت مخاطبان این پایگاه خبری در کل برد ایران در برابر چین را پیش بینی می کند.

بر اساس این نظر سنجی ۴۵ درصد از مخاطبان برد ایران با اختلاف یک گل از چین را قطعی می دانند.

همچنین بر اساس همین نظر سنجی ۴۱ درصد مخاطبان، ایران می تواند چین را با اختلاف بیش از دو گل ببرد.

۶درصد مخاطبان شرکت کننده در این پیش بینی تساوی در طول بازی و برد ایران در ضربات پنالتی، ۳ درصد برد ایران با اختلاف بیش از دو گل و ۳ درصد به باخت ایران رای داده اند.

 

نتیجه بازی ایران و چین را پیش بینی کنید