شرح آنلاین - خطای بازیکنان چین بر روی مهدی طارمی که منجر به پنالتی برای ایران بود گرفته نشد.

پنالتی در دقیقه ۲۰ ام بازی ایران و چین به خاطر خطای بازیکنان چین بر روی مهدی طارمی در محوطه جریمه از سوی داور قطری این دیدار گرفته نشد.