شرح آنلاین - گل سوم ایران توسط کریم انصاری فرد وارد دروازه چین شد.

کریم انصاری فرددر دقیقه ۹۰ برای سومین بار دروازه چین را در هم شکست.

در مرحله یک چهارم نهایی بازی هایی جام ملت های آسیا ایران در حال فرو ریختن دیوار رویایی چینی هاست.