شرح آنلاین- مهدی طارمی گفت: از اینکه توانستیم چین را ببریم و مکلت ایران را شاد کنیم خوشحالم.

مهدی طارمی در مصاحبه خبرنگاران گفت:می توانستیم گل های بیشتری بزنیم و هماهنگی من با سردار آزمون عالی بود.

وی اظهار داشت: تا به حال خیلی خوب بازی کردیم و برای مقابله با ژاپن آماده ایم.

طارمی افزود: ژاپن تیم خوبی است اما ما هم تیم اول آسیاییم.