( شرح آنلاین) - گل دوم ژاپن از روی نقطه پنالتی وارد دروازه ایران شد.

داور استرالیایی بازی ایران و ژاپن در دقیقه ۶۳ خطای هند بازیکنان ایران را اعلام کرد تا یویاساکای ژاپنی ها از روی نقطه پنالتی توپ را وارد دروازه ایران نماید.

این خطای مشکوک به عدم تعادل بازیکن ایران بود و دادر بازی با سیستم ویدئو چک نظر خود را مینی بر پنالتی تایید کرد.