( شرح آنلاین ) - رضا رشید پور در واکنش به قیمت 45 میلیون تومانی قیمت پراید گفت : واقعا نمی توانیم قیمت پراید را کنترل کنیم ؟

تیتر پراید ۴۵ میلیون تومان که روزنامه سازندگی به عنوان تیتر اول منتشر نموده است موجب گردید تا رضا رشیدپور نیز در برنامه حالا خورشید واکنش نشان دهد.

رشیدپور گفت : دیگر کاری به کیفیت و امنیت خودرو ها نداریم.

وی افزود : آیا در مورد قیمت هم نمی توانید تصمیم درستی بگیرید؟

رشید پور اظهار داشت : مگر ممکن است در این مدت کوتاه پله های عجیب در افزایش قیمت خودرو پیموده شود ؟

مجری حالا خورشید افزود : مگر می شود نتوانیم کنترلی بر قیمت خودرو ها و آن هم پراید که از کالا های اساسی محسوب می شود نداشته باشیم.

وی همچنین با اشاره به اقدامات دیپلماتیک گفت : شما در آن سوی دنیا می گویید فلان کار را می کنیم ولی چگونه ممکن است که در داخل کشور نتوانیم قیمت پراید را کنترل کنیم ، این خجالت آور است.

رشیدپور تاکید کرد : مردم از وزارای مربوط نهاد های نظارتی و حتی رئیس جمهور باید واکنش بخواهند.

وی افزود : حتما عادت خواهیم کرد و بعد از مدتی ۲ میلیون تومان ارزان می شود و خواهیم گفت خودرو داخلی ارزان شد.