تسنیم ، (شرح آنلاین) - ارتش رژیم صهیونیستی از مانور تمرینی گردان اطلاعات زرهی در منطقه شمالی فلسطین اشغالی خبر داد.

گردان اطلاعات زرهی ارتش رژیم صهیونیستی که بخشی از تیپ ۴۰۱ زرهی ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه شمالی فلسطین است مانوری آموزشی را در منطقه ای وسیع برگزار کرد. این مانور طی ۷ روز در منطقه «غور ایلاه» در شمال فلسطین اشغالی انجام شد.

در این مانور تمرینی سناریوهای تهاجمی مختلف- که در صورت وقوع جنگ با حزب الله رخ خواهد داد- اجرا شد. تمرکز این مانور تمرینی بر عملیات اختفا و استتار برای مخفی ماندن سربازان رژیم صهیونیستی از دید رزمندگان حزب الله و رادارهای آنها بود و سربازان ارتش رژیم صهیونیستی روش های جدید اختفا و استتار را تمرین کردند.

گفتنی است رژیم صهیونیستی از دسامبر ۲۰۱۸ با تمرکز بر منطقه شمالی فلسطین اشغالی در حال آمادگی برای درگیری با حزب الله لبنان است و در این راستا اقدامات مختلفی از جمله عملیات مهندسی کشف تونل، ایجاد گردان جدید و مانورهای وسیع و مستمر را اجرا کرده است.