تبریز،(شرح آنلاین) - این روزها با دمیده شدن نفس بهار بر کالبد سرد و زمستانی اسفند رنگ و بویی دیگر بر جان تبریزی ها و بازار تبریز نشسته است.

با نزدیک شدن به چهارشنبه آخر سال و عید نوروز مردم تبریز با حضور در بازارهای این شهر در آستانه سال جدید، با نو کردن لباس برای سال پیش رو سعی در بردن رنگ بهار به خانه هایشان را دارند.

این روزها بازار دست فروشان از مغازه داران بیشتر گرم است چرا که اجناس ارزان و با کیفیت ایرانی جای خود را در سبد خرید مردم پیدا کرده است.

بازار عید

بازار عید

بازار عید

بازار عید

بازار عید

بازار عید

بازار عید

بازار عید

بازار عید

بازار عید

بازار عید

بازار عید

بازار عید

بازار عید

بازار عید

بازار عید

بازار عید

بازار عید

بازار عید

بازار عید

بازار عید