تبریز ، (شرح آنلاین) - شهر تبریز امروز یکی از برفی ترین روزهای سال خود را در حالی که چیزی به عید و بهار نمانده است سپری می کند.

چهارشنبه سوری از دیرباز بین مردم ایران رواج داشته که مردم این کشور برای این روز همواره از خود شوق و ذوق نشان داده اند و با جشنی که در این روز می گیرند با روحیه خوب به استقبال عید می روند.

امسال نیز از این قائده مستثنی نبوده و خانواده های ایرانی خود را برای جشن گرفتن و شادی در سرتاسر ایران آماده کرده اند.

اما این در حالی است که امروز تبریز یکی از برفی ترین روز های خود را سپری می کند ؛ طی چند روز گذشته شهر تبریز نشانه هایی از زمستان از خود نشان داده و گویا تمایلی برای تحویل آن به بهار ندارد.

از این رو چهارشنبه سوری که در بین مردم به چهارشنبه ی سرخ معروف است و نماد اصلی آن  آتش است را باید امروز چهارشنبه برفی تلقی کرده و برف را نماد این روز دانست.

مردم شهر تبریز نیز امسال با برف به جای آتش به استقبال عید می روند و امیدوارند سال پیش روهم سالی به پرباری برف زمستانی آنها در نزدیکی های بهار باشد.

 

ر ع ۷۷/