شهریار ، ( شرح آنلاین ) - آرامش فعلی شهرداری تبریز در سایه مساعدت و همراهی و با نقش پررنگ شخص شهردار و همچنین مدیران شهرداری و شهرداران مناطق حاصل شده است.

فریدون بابایی اقدم رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تبریز در حاشیه دیدار با فرماندار جدید این شهر، با اعلام مطلب فوق گفت: از فرماندار جدید انتظار داریم که تعامل بیشتری با شورا و شهرداری تبریز بخصوص در موضوعاتی همچون مصوبات شورا و هیئت تطبیق داشته باشند چراکه نتیجه این تعامل، پیشبرد بهتر اهداف و امور شهر را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: شهرداری تعداد زیادی کارمند دارد که تا به امروز مشکل خاصی برای آنها پیش نیامده که این آرامش نیز در سایه همراهی و مساعدت شخص دکتر شهین باهر شهردار محترم تبریز و همچنین مدیران شهرداری و شهرداران مناطق حاصل شده است.

بابایی اقدم گفت: ما نمایندگان شهر و شهروندان هستیم و با تعامل و همدلی بیشتر تمام تلاش خود را برای انجام هرچه بهتر امور شهر به کار می گیریم و انتظار داریم که فرمانداری نیز در این امر شورا و شهرداری را همراهی کند.