میزان ، ( شرح آنلاین ) - وزیر کشور در پی انتشار آزردگی خاطر یک هم‌وطن سیل زده خوزستانی در دیدار با استاندار خوزستان دستور دلجویی از وی را صادر کرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی به‌دنبال انتشار آزردگی خاطر یک هموطن سیل زده در خوزستان در دیدار با استاندار خوزستان دستور داد از وی دلجویی شود.
وی در این دستور از مدیریت پیگیر و مجدانه بحران سیلاب از سوی استاندار و تمامی مسئولان ذیربط تشکر کرد.
رحمانی فضلی همچنین از همه هموطنانی که با همکاری و هماهنگی کامل با امدادجویان بار دیگر صحنه‌های زیبا و بدیعی از ایثار و فداکاری و همبستگی را به نمایش گذاشتند قدردانی کرد.
وزیرکشور همچنین خواستار صبر، تحمل و مدارای بیشتر از سوی همگان شد تا بهانه‌ای به دست بدخواهان و مغرضان ملت غیور و حماسه آفرین ندهند.

فیلم برخورد استاندار خوزستان با سیل زنده خوزستانی

منبع : میزان
س ب ۶۳/