اسپوتنیک، ( شرح آنلاین ) - در پی قوانین ضد مهاجرتی دولت ترامپ ، کانادا نیز قانون جدیدی را برای جلوگیری از مهاجرت آن دسته از افرادی که پذیرش مهاجرت آنها از سوی آمریکا و برخی کشور ها رد شده است اعمال می کند.

پارلمان کانادا در مورد مصوبه ای در راستای سخت تر شدن قوانین مهاجرت و پذیرش مهاجرانی که تقاضای مهاجرت آنها از سوی دیگر کشورها رد می شوند بحث می نماید.

این اصلاح در حدی است که با تغییر در قوانین مهاجرتی کانادا قرار است به عنوان بندی در صرف لایحه بودجه این کشور نیز گنجانده شود.

با توجه به اصلاحات پیشنهادی، دولت کانادا قصد دارد با اقتدار برای رد درخواست مهاجرانی که قبلا از کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس، نیوزیلند و استرالیا که قرارداد اشتراک اطلاعات مهاجرت با کانادا دارند، اقدام نماید.

طبق مقررات جدید، پناهجو اجازه ندارد درخواست تجدیدنظر در تصمیم نماینده یا دادرسی در مورد درخواست خود را دریافت کند.
پس از تشدید سیاست های مهاجرت توسط دولت ترامپ، کانادا با افزایش ناگهانی مهاجرت غیرقانونی مواجه شد به طوریکه در سال ۲۰۱۸ تنها ۲۰ هزار نفر از مرز ایالات متحده آمریکا و با این کشور عبور کردند، و در حال حاضر اتاوا ۲۰۰ هزار درخواست پناهندگی دارد.

سال گذشته با توجه به موضع سخت گیری دستور ترامپ در مورد مهاجرت، افرادی که در ابتدا قصد پناهندگی در آمریکا را داشتند، پس از این اقدام به سمت کانادا روانه شدند.

این کشور به منظور مقابله با هجوم مهاجران در سراسر مرز جنوبی، در نزدیکی مرز مجبور به آماده سازی مراکز اجتماعی و استادیوم های قدیمی برای مهاجرانی بودند که منتظر درخواست های خود برای پردازش بودند، و این امر منجر به افزایش تنش میان شهروندان مناطق مرزی و اتاوا شد.

دولت کانادا اعلام نمود در عرض پنج سال آینده بیش از ۷۵۰ میلیون دلار برای خدمات مرزی هزینه خواهد کرد.

 

منبع : اسپوتنیک

س ب ۶۳/