گمرک جمهوری آذربایجان،( شرح آنلاین )- حجم گردش تجاری جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران در دوره سه ماه نخست سال جاری میلادی 3.4 برابر افزایش یافته است.

در سه ماه نخست سال جاری میلادی حجم گردش تجاری این کشور با جمهوری اسلامی ایران ۲۳۰ میلیون و ۶۳۷ هزار دلار بوده که در مقایسه با زمان مشابه یک سال قبل ۱۶۲ میلیون و ۲۳۵ هزار دلار و به سخن دیگر ۳٫۴ برابر بیشتر است.

در سه ماه سال جاری میلادی حجم صادرات جمهوری آذربایجان به ایران بیش از ۱۱ میلیون دلار و حجم واردات از کشورمان ۲۱۹ میلیون و ۶۳۱ میلیون دلار بوده است.

بنا بر این گزارش، جمهوری آذربایجان در سه ماه نخست سال جاری با کشورهای همسایه عملیات تجاری به ارزش یک میلیارد و ۸۵۸ میلیون و ۱۶۶ هزار دلار داشته که در مقایسه با زمان مشابه یک سال قبل ۵۱۰ میلیون و ۵۳۰ هزار دلار و یا ۳۷٫۹ درصد بیشتر است.

حجم گردش تجاری جمهوری آذربایجان با ترکیه نیز در سه ماه نخست امسال ۸۱۲ میلیون و ۳۴۱ هزار دلار بوده که در مقایسه با سه ماه نخست سال ۲۰۱۸ میلادی ۲۳۹ میلیون و ۲۳۹ هزار دلار و یا ۴۱٫۷ درصد بیشتر است.

در این مدت ذکر شده، حجم صادرات جمهوری آذربایجان به ترکیه ۵۰۴ میلیون و ۹۰۰ هزار و حجم واردات از این کشور نیز ۳۰۷ میلیون و ۴۴۱ هزار دلار بوده است.

در سه ماه نخست سال جاری جمهوری آذربایجان با همسایه شمالی خود یعنی روسیه گردش تجاری به ارزش ۵۶۲ میلیون و ۷۰۴ هزار دلار داشته که در مقایسه با زمان مشابه یک سال قبل ۶۵ میلیون و ۱۰۹ هزار دلار و یا ۱۳٫۰۸ درصد بیشتر بوده است.

حجم صادرات جمهوری آذربایجان به روسیه نیز ۱۲۴میلیون و ۹۸۱ هزار دلار و نیز حجم واردات از این کشور ۴۳۷ میلیون و ۷۲۳ هزار دلار است.

کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان همچنین حجم گردش تجاری این کشور با گرجستان دیگر همسایه جمهوری آذربایجان را ۱۷۲ میلیون و ۶۶۹ هزار دلار اعلام کرد که در مقایسه با سه ماه نخست یک سال قبل ۶۱ میلیون و ۱۹۹ هزار دلار و یا ۵۵ درصد بیشتر بوده است.

حجم صادرات جمهوری آذربایجان در این مدت ذ کر شده به گرجستان ۱۵۹ میلیون و ۲۱ هزار دلار و حجم واردات از این کشور ۱۳ میلیون و ۶۴۸ هزار دلار بوده است.

رف ۶۱/