تسنیم، (شرح آنلاین) - بیشترین موارد دادخواست مشمولین قانون کار در سال ۹۷ مربوط به عیدی و پاداش بوده که نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۱۲.۶ درصد افزایش داشته است.

پرونده‌های شکایات کارگری و کارفرمایی در چند سال گذشته از روند رو به رشد برخوردار بوده. کارشناسان بازار کار، عدم واریز حق بیمه و سنوات، عدم پرداخت دستمزد قانونی، نبود امنیت شغلی، اخراج و تعدیل توسط کارفرما، ازدیاد قراردادهای سفید و اوضاع نامساعد اقتصادی را در این زمینه مؤثر می‌دانند.

مرکز آمار راهبردی وزارت کار درباره دادخواست های کارگران می گوید: بیشترین موارد دادخواست مشمولین قانون کار در سال ۹۷ مربوط به عیدی و پاداش بوده که نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۱۲٫۶ درصد افزایش داشته است. همچنین دادخواست های مربوط به حقوق معوقه، سنوات خدمت و حق بیمه اجتماعی در رتبه های بعدی قرار دارند که نسبت به سال۱۳۹۵، به ترتیب ۲۴۳٫۴ درصد ،۲۵۷٫۴ درصد و ۹٫۱ درصد افزایش یافته اند. در سال ۱۳۹۷ کمترین موارد دادخواست ها مربوط به تغییر شرایط کار با کاهش ۶۱٫۴ درصد بوده است.

تعداد هیأت تشخیص دعاوی کار در سال ۱۳۹۷، ۶۰۳ هیأت بوده که نسبت به دو سال گذشته تغییر زیادی نکرده است و حتی نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش هم داشته است. همچنین تعداد هیأت حل اختلاف دعاوی کار در سال ۱۳۹۷،۳۲۶ هیأت بوده که نسبت به دو سال اخیر به تعداد ۳۴ عدد افزایش داشته است.

تعداد هیأت تشخیص دعاوی کار در سال ۱۳۹۵،۵۱۹ هیأت بوده که نسبت به دو سال گذشته تغییری نکرده است. همچنین تعداد هیأت حل اختلاف دعاوی کار در سال ۱۳۹۵، ۲۶ هیأت بوده که نسبت به دو سال اخیر بدون تغییر بوده است.

اختلاف کارگران و کارفرمایان - کارگر و کارفرما

 

منبع : تسنیم

الف – ب ۶۶