خانه‌ملت، (شرح آنلاین) - نمایندگان مجلس بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف به پذیرش سند بنا‌های ثبت شده به عنوان وثیقه برای ارائه تسهیلات کردند.

نمایندگان در نشست علنی سه‌شنبه، ۱۷ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره‌برداران بنا‌های تاریخی – فرهنگی با ماده (۷) این طرح با ۱۶۷ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده (۷) آمده است: بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند اسناد مالکیت مربوط به بنا‌های ثبت شده در فهرست آثار ملی را که مالکیت آن‌ها قابل انتقال باشد به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات مرمت و احیاء بپذیرند.

همچنین نمایندگان با ماده (۸) طرح مذکور با ۱۷۴ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین در ماده (۸) طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی- فرهنگی آمده است: در مواردی که حریم بنا‌ها و محدوده بافت‌های تاریخی – فرهنگی موضوع این قانون در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع “قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری” مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن قرار داشته باشد، به نسبت سهم مساحت این بنا‌ها و بافت‌ها از کل مساحت بافت‌های فرسوده، اعتبارات، تسهیلات و امتیازات موضوع قانون مذکور با رعایت ضوابط حفاظت از بافت‌های تاریخی – فرهنگی به حریم بنا‌ها و محدوده بافت‌های تاریخی – فرهنگی نیز اختصاص می‌یابد.

بر اساس تبصره این ماده؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل موظف است به نسبت مذکور در این ماده تسهیلات بانکی موضوع ماده (۱۵) “قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری” را به امر احیاء و حفاظت بنا‌ها و بافت‌های تاریخی – فرهنگی اختصاص دهد.

 

شهرداری‌ها مکلف به قلع و قمع ساخت وساز‌های غیرقانونی درمحدوده بافت‌های تاریخی شدند

نمایندگان مجلس شهرداری‌ها را مکلف به قلع و قمع ساخت و ساز‌های غیرقانونی در محدوده بافت‌های تاریخی- فرهنگی کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۷ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی- فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداری بنا‌های تاریخی- فرهنگی، با ماده ۱۱ این طرح با ۱۴۲ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده ۱۱ این طرح؛ در رسیدگی به تخلفات ساختمانی املاک واقع در حریم آثار و محدوده بافت‌های تاریخی- فرهنگی، کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری ها، مکلفند منحصرا قلع و قمع مستحدثات بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی صادر شده را در صدور رأی لحاظ کنند.

گفتنی است نمایندگان مجلس در بررسی طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی و فرهنگی با ماده ۹ این طرح با ۱۵۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

براساس ماده ۹ این طرح؛ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مکلفند برنامه‌های خود در ارتباط با رفع نیاز‌های موجود در حوزه‌های خدماتی، تجهیزاتی و نیز زیرساخت‌های موردنیاز برای ارتقای کیفیت زندگی در بافت‌های تاریخی- فرهنگی هر شهر/روستا را ظرف مدت شش ماه پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان به مورد اجراء گذارند.

اجرای برنامه فوق باید به گونه‌ای باشد که براساس بودجه سنواتی حداکثر ظرف مدت ده سال از تصویب این قانون سطح خدمات و تامین زیرساخت‌های موردنیاز این محدوده‌ها از سطح میانگین شهر/روستای ذی ربط پایین‌تر نباشد.

تبصره- شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان موظفند به نسبت اعتبارات اختصاص یافته به بافت‌های تاریخی- فرهنگی هر شهر/روستا موضوع ماده (۸) این قانون، اعتبارات موردنیاز را برای ساخت و تجهیز فضا‌ها و ساختمان‌های عمومی و خدماتی در محدوده مصوب بافت‌های تاریخی- فرهنگی آن شهر/ روستا، از محل اعتبار توزیعی در سهم دستگاه ذی ربط با اولویت تامین کنند.

نمایندگان مجلس در بررسی طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی- فرهنگی با حذف ماده ۱۰ این طرح با ۱۲۱ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

 

مهلت یکساله ایجاد نظام فنی و اجرایی بنا‌های تاریخی- فرهنگی

نمایندگان مجلس، سازمان برنامه و بودجه را مکلف به ایجاد نظام فنی و اجرایی بنا‌های تاریخی- فرهنگی ظرف مدت یکسال کردند

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۷ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی- فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداری بنا‌های تاریخی- فرهنگی، با ماده ۴ این طرح با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

همچنین ماده ۵ طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی- فرهنگی با ۱۶۳ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت.

در نشست امروز مجلس همچنین نمایندگان با ماده ۶ طرح مذکور با ۱۷۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۴ طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی- فرهنگی آمده است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق سازمان فنی و حرفه‌ای با استفاده از امکانات موجود و با مشارکت سازمان نسبت به آموزش و تربیت استادکاران و کاردان‌های تجربی در زمینه‌های حفاظت و احیای بنا‌ها و اماکن تاریخی- فرهنگی اقدام کند.

براساس تبصره این ماده؛ سازمان موظف است سازوکار طراحی و اجرای فعالیت‌های مرتبط را به گونه‌ای برنامه ریزی، تنظیم و تدوین کند که استفاده از نیرو‌های موضوع این ماده در اولویت قرار گیرد.

همچنین براساس ماده ۵ طرح مذکور؛ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش مکلفند با مشارکت سازمان، سرفصل، محتوای دروس و شیوه آموزش رشته‌های مرتبط با حفاظت و احیای بنا‌ها و بافت‌های تاریخی- فرهنگی با رویکرد مهارت آموزی در این تخصص‌ها را اصلاح و یا تکمیل کنند.

در ماده ۶ این طرح آمده است که سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری سازمان، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه نظام فنی و اجرایی اختصاصی مربوط به بنا‌ها و بافت‌های تاریخی- فرهنگی اقدام کرده و به تصویب هیات وزیران برساند.

 

 

 

منبع: خانه‎ملت

الف خ ۷۲ /