تبریز، (شرح آنلاین) - رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تبریز بر ضرورت اتمام پروژه مسیرگشایی خیابان ۴۲ متری این شهر تاکید کرد.

فریدون بابایی اقدم ظهر امروز چهارشنبه در جلسه کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تبریز گفت: احداث خیابان ۴۲ متری تبریز قبل از اینکه تملک در منطقه آغاز شود سال‌ها در بودجه شهرداری تبریز لحاظ می‌شد.

وی ادامه داد: در برهه‌ای از زمان به دلیل مشکلات مالی سهم شهرداری تبریز از لاله پارک واگذار شد و بخش عمده‌ای از این پول به مسیر گشایی خیابان ۴۲ متری اختصاص یافت و تملک‌ها به صورت پراکنده انجام شده است و در شرایط موجود بخش قابل توجهی از خانه‌ها در مسیر باقی مانده است.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تبریز همچنین گفت: در سال ۹۸ حدود ۴ میلیارد تومان برای مسیر گشایی این پروژه اختصاص یافته است.

محمدرضا قربانیان شهردار منطقه ۱ تبریز نیز در این خصوص گفت: تملک در این پروژه از سال ۹۱ آغاز شده و تا سال ۹۴ ادامه داشته و از سال ۹۴ تملک در این منطقه متوقف شده است.

وی ادامه داد: حدود ۲۷ میلیارد تومان برای تملک ۱۹۹۵۵ متر مربع هزینه شده و در مجموع ۲۷۱ واحد تملک شده است و در سال جاری نیز رقمی از سوی ستاد بازآفرینی شهری در بودجه اعمال شده است ولی با مبلغ ۴ میلیارد تملک‌ها به پایان نخواهد رسید.

رسول وظیفه شناس شهردار منطقه ۱۰ تبریز نیز در این جلسه گفت: این پروژه یکی از مهم‌ترین و اصلی ترینخیابان‌هایی است که در سطح کشور در حال اجرا است.

وی ادامه داد: متأسفانه از سال ۹۴ تملک‌ها ناقص مانده است، پیگیری‌های لازم برای ارائه کد انجام شده ولی چون مسیر طولانی است تصمیم گرفته شده در فاز اول کد مسیر از مدرسه باقر العلوم تا کوثر شرقی مشخص شود و ۶۲ واحد در مسیر هستند که امیدواریم بتوانیم امسال این بخش را مورد بهره برداری قرار دهیم.

۵۰ میلیارد تومان به پروژه خیابان ۴۲ متری تبریز هزینه شده است

ایرج شهین باهر شهردار تبریز نیز در این جلسه گفت: در دوران قبل که در کمیسیون عمران در مورد پروژه بحث شد و اعلام کردیم که پروژه قابلیت اجرا ندارد ولی متأسفانه عملیات احداث خیابان آغاز شد.

وی با بیان اینکه تا به حال نزدیک ۵۰ میلیارد تومان به این پروژه هزینه شده است خاطر نشان کرد: طرح و پروژه باید برای رفاه حال همشهریان باشد نه اینکه مردم با مشکلات فراوان مواجه شوند.

شهردار تبریز ادامه داد: باید طبق پیشنهاد مشاور حرکت کرد، تا یک ماه هیچ مدیر شهرداری حق دخالت در پروژه را ندارد و مشاور طرح نهایی را ارائه نماید و از مشاور تضمین‌های کافی اخذ خواهد شد و باید دسترسی‌های محلی در این پروژه رعایت شود. هرگونه شکایت و نارضایتی اهالی بر عهده مشاور طرح است.

محمد اشرف نیا نایب رئیس کمیسیون معماری و شهر سازی نیز گفت: مشاور طرح هم طراحی مسیر را انجام دهد و هم نظارت عالی را بر عهده مشاور باشد.

وی ادامه داد: مسیر در داخل شهر است و باید به تمام کوچه‌ها دسترسی در نظر گرفته شود.

پس از بحث و بررسی در کمیسیون معماری و شهرسازی مقرر شد مشاور طرح نقش محیط طرح نهایی را حداکثر تا یک ماه با تمام جزئیات تحویل شهرداری کند.

همچنین مقرر شد مهندسین مشاور طرح نقش محیط به عنوان نظارت عالی بر اجرای طرح جوابگو هرگونه عواقب ناشی از اجرا طرح باشد.

همچنین مقرر شد شهرداری پیشنهاد حذف امتداد ۴۵ متری حد فاصل ایده لو تا یوسف آباد را با توجه به مشکلات توپوگرافی و یکسان بودن عرض دو خیابان ارائه نماید.

معاونت شهرسازی شهرداری تبریز نیز مکلف شد نسبت به تعیین تکلیف پروانه‌های صادره از لحاظ بیمه و نظام مهندسی اقدام کند و شهرداری مکلف شد تا بعد از ارائه طرح توسط مشاور نسبت به اجرا اقدام کند.
الف – ب ۶۶/