شرح آنلاین - درحالی دیروز رئیس هیئت اجرایی انتخابات شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان برکنار و فردی دیگر به این سمت منصوب شده که به نظر می‌رسد این اقدام مبنای قانونی ندارد. مسئله‌ای که معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه بایستی سریع به آن ورود پیدا کند.

مطابق با مصوبه جلسات ۱۸۸ و ۱۹۲ شورای مرکزی و همچنین مصوبه اجلاس هجدهم هیات عمومی اردبیل

نظام نامه انتخابات شورای مرکزی که ملاک عمل  برای انتخابات شورای مرکزی  بوده و مبنای برگزاری فرآیند

انتخابات این سازمان به شمار می‌آید.

مطابق با بند یک از فصل دوم این نظامنامه و در جلسه ۲۳۷ شورای مرکزی در مورخ ۱۵/۱۲/۹۷ با دستور کار

«انتخاب هیات اجرایی انتخابات» برگزار شد. بر این اساس ۵ نفر با دستور کار پیوست به عنوان اعضای هیئت

اجرایی انتخابات انتخاب شده و احکام خود را نیز دریافت کردند.

این هیئت در گام بعدی و در جلسه مورخ ۲۱/۱۲/۹۷ از میان اعضای خود منصور بهادری را به عنوان رئیس هیئت

اجرایی انتخابات برگزید.


در ادامه این هیئت بنا به شرح وظایف خود و با تمرکز بر شفافیت و ایجاد بستری مناسب جهت برگزاری انتخابات

با رعایت قانون و نظامنامه های مرتبط فعالیت خود را تا به امروز به سرانجام رسانده است.

این در حالی است که دیروز به دنبال  ابلاغ کتبی رد صلاحیت ۳ نفر از کاندیداها که دارای رای محکومیت قطعی

از شورای انتظامی هستند و به تائید هیئت اجرایی انتخابات رسیده است، رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی

ساختمان طی نامه‌ای به معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه ذبیح اله حبیبی از استان فارس را به  عنوان

رئیس هیئت اجرایی انتخابات معرفی کرده است. نکته قابل تامل این‌که حبیبی عضو هیئت اجرایی انتخابات نیست.

از سوی دیگر بر اساس قانون، تغییر در ترکیب هیئت اجرایی انتخابات در حیطه وظایف رئیس شورای مرکزی نیست

و این کار نیازمند اخذ مصوبه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان است. مشخص نیست این

اقدام با استناد به چه ماده فراقانونی صورت گرفته و چه مسائلی در پشت پرده در حال روی دادن است.

گفته می شود در واکنش به تصمیم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان برای دخالت در انتخابات

هشتمین دوره شورای مرکزی حدود ۲۰ نفر از اعضا در جلسه مورخ ۲۸ خردادماه شورای مرکزی حضور نداشته

و به دلیل به حدنصاب نرسیدن جلسه مذکور برگزار نشده است. به نظر می‌رسد معاون امور مسکن و

ساختمان وزیر راه و شهرسازی باید هرچه سریع‌تر وارد این ماجرا شده و به تخلفات احتمالی رسیدگی کند.

 

منبع :تسنیم