شرح آنلاین - نماینده مردم تالش در مجلس اعلام کرد که ۹۴ نفر رده های مدیریتی برخلاف قانون منصوب شدند.

محمود شکری نماینده تالش در مجلس شورای اسلامی در طرح سوال خود از وزیر کشور

درباره اینکه چرا در انتصاب مسوولین و مدیران زیر مجموعه آن وزارت خانه رعایت قانون و

مصوبات شورای عالی اداری در خصوص دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی

نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران رعایت نمی شود گفت: علارغم اینکه

وزیر کشور می گوید بیش از ۸۳ درصد نسبت به گذشته از نیروهای خدوم وزارت کشور

در این وزارت خانه مشغول به کار هستند اما ۱۹۴۹ نفر نیروی قراردادی خلاف قانون در

این وزارت خانه به کار گرفته شده است.

وی افزود: در قانون برنامه ششم توسعه به خدمت رسانی و برنامه محوری تاکید شده است،

اما مسائل در زمانی ایجاد شد که شما به دلیل مشغله بسیار بخشی از وظایف و اختیارات

خود را به استانداران و فرمانداران تفویض کردید، معاون توسعه و منابع انسانی وزیر کشور

دستورات شما را ابلاغ کرده ولی استانداران در اجرای آن خطا رفته اند.

شکری ادامه داد: ۹۴ نفر رده های مدیریتی برخلاف قانون منصوب شدند.

 

منبع : فارس