شرح آنلاین - محققان روش جدیدی را برای درمان سرطان ارائه کردند که باعث می‌شود تومورها خود را از بین ببرند.

محققان راه جدیدی را برای جلوگیری از گسترش سرطان‌ ارائه کردند که می‌تواند نوع جدیدی از درمان سرطان باشد.

براساس گزارش «ساینس فوکوس»، کلید این درمان ژنی به نام «MYC» است. این ژن یکی از رایج‌ترین ژن های موثر

در سرطان‌ها است و در ایجاد حداقل ۴۰ درصد تومورها شرکت دارد. MYC رشد طبیعی سلول‌ها را کنترل می‌کند اما

زمانی که به دلیل بروز سرطان، تغییر می‌کند، منجر به رشد بدون کنترل تومورها می‌شود.

در حال حاضر هیچ راهی برای هدف قرار دادن این ژن خاص نیست، بنابراین محققان بر روی جلوگیری از مراحل زنجیره‌ای

میان ژن و تومور متمرکز شدند. پیش از این محققان به دنبال جلوگیری از آنزیم « PERK» بودند که جزئی از مراحل این زنجیره بود.

طبق این گزارش، در این مطالعه جدید، برخی تیم‌های تحقیقاتی نشان دادند که جلوگیری از PERK همیشه از

رشد تومور جلوگیری نمی‌کند زیرا ژن MYC فرایند موازنه دیگری را کنترل می‌کند که می‌تواند دربرگیرنده یک آنزیم

متفاوت باشد، به عبارت دیگر سرطان دارای یک مسیر انتخابی است و می‌تواند از شکلی به شکل دیگر تغییر کند.

از همین رو محققان نگاهی به چند مرحله از این واکنش زنجیره‌ای انداختند و پروتئین  «ATF4» را شناسایی کردند.

زمانی که محققان از تولید این پروتئین‌ها در سلول‌های موش‌ها جلوگیری کردند سلول‌های سرطانی پروتئین بیشتری

تولید کرده و در نتیجه یک فشار از بین می‌رفتند. این توقف در رشد سرطان‌های غدد لنفاوی و سرطان روده بزرگ بر

روی موش‌ها انجام شد.

طبق این گزارش، محققان با انجام این آزمایش دریافتند که ژن MYC ارتباط میان پروتئین ATF4 و تومورها است.

 

منبع : فارس