شرح آنلاین - بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان سال ۹۷ را بیش از یک هزار و ۸۲۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان سال ۹۷، حجم نقدینگی را ۱۸ هزار و ۸۲۸ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به پایان سال ۹۶ معادل ۲۳٫۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که این افزایش در دوره مشابه سال گذشته ۲۲٫۱ درصد بوده است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان سال ۹۷ به ۴۶۵۱٫۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ماقبل ۱۴٫۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز ۹۵۸٫۲ هزار میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده ۸۱٫۵ درصد افزایش است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۳۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل به ۴۵۲۰٫۱ هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با منفی ۳٫۷ درصد، ۸۸٫۴ هزار میلیارد ریال است.

سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۲۵٫۹ درصد افزایش به ۲۰۲۱ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در دوره پایان سال ۹۷ با ۴٫۷ درصد افزایش به ۱۳۸۱٫۷ هزار میلیارد ریال رسیده است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان سال گذشته ۵۷۳٫۴ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن ۱۴٫۳ درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۴۳۹٫۱ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۸٫۶ درصد افزایش یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۶۳۱۷٫۹ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت پایان سال ۹۶ دارای ۱۹٫۷ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان اسفند ۹۷ به ۲۹٫۲ هزار میلیارد ریال رسیده که ۳۵٫۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل کاهش داشته است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی

بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان سال گذشته ۱۱۱۳٫۴ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال ماقبل ۴۵٫۲ درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۶۲۲۶٫۳ هزار میلیارد ریال است که ۱۴٫۲ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۷۷٫۷ هزار میلیارد ریال است که رشدی معادل ۱٫۲ درصد نسبت به پایان سال ۹۶ دارد.

 

منبع : تسنیم