تبریز، شرح آنلاین - گروه دف نوازی و بربط نوازی حیران با همکاری موسسه صدای طنین چهارم مرداد کنسرت خود را در تبریز برگزار می کنند.

گروه دف نوازان حیران با استفاده از سازهای دف و بربط(عود) روز چهارم مرداد ماه در مجتمع فرهنگی هنری ۲۹ بهمن از ساعت ۲۱ و ۳۰ برای اجرا روی صحنه می رود.

برگزاری این کنسرت موسیقی سنتی با همکاری موسسه فرهنگی هنری صدای طنین است.

کنسرت دف نوازی حیران - سینا اصل احمد نژاد

کنسرت دف نوازی حیران - سینا اصل احمد نژاد کنسرت دف نوازی حیران - سینا اصل احمد نژاد کنسرت دف نوازی حیران - سینا اصل احمد نژاد