شرح آنلاین - باشگاه ماشین‌سازی به دنبال جذب ۳ بازیکن خارجی در پست‌های مختلف است.

 تیم ماشین‌سازی که یکی از تیم‌های فعال بازار نقل و انتقالات بوده، به دنبال جذب

۳ بازیکن خارجی است.

ماشین‌سازی تاکنون یک بازیکن خارجی جذب کرده و قص دارد از سه سهمیه باقی

مانده خود هم در بازارنقل و انتقالات استفاده کند. بر اساس قانون هر تیم می‌تواند

در نقل و انتقالات از یک بازیکن آسیاییو سه بازیکن غیر آسیایی در لیست خود بهره ببرد.

منبع : تسنیم