شرح آنلاین - کنسرت دف نوازی و بربط نوازی گروه هنری حیران در تبریز برگزار شد.

هنرمندان این گروه دیشب جمعه با اجرای صحنه ای در محل مجتمع فرهنگی ۲۹ بهمن تبریز قطعاتی از آثار بنام و ردیف های موسیقیایی دستگاه های ایرانی اجرا کردند.

در پایان این گروه به اجرای قطعات «کوچه لره سو سپمیشم» ، «آیریلیق» و «ساری گلین» توسط بربط و دف پرداختند که مورد استقبال بی نظیر تماشاگران قرار گرفت.